nur otnar

Yanlızsındır sağında solunda maske takmıs yüzler..

gitmek isteyince her yer yakındır